Name Product
Category Product

โปรโมชั่น

ตารางราคา

ขนาดระบบไฟราคา
A4 (21x29.7cm) 12V /0.5A
598 บาท
A3 (29.7x42cm) 
12V /1A
782บาท
A2 (42x59.7cm) 
12V /1.5A
1104 บาท
A2 (59.7x84.1cm) 
24V /1A
2354 บาท
โปรโมชั่น ปรับราคาใหม่เร้าใจกว่าเดิมวันนี้ HL vision ปรับราคาลงใหม่ ในราคาที่ถูก......แสนถูกกว่าเดิม!!

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com
ติดต่อเรา
LINE
EMAIL
CALL