Name Product
Category Product
กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)
กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)
กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)
กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)
กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)
กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)

กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)

กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า)

กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า) เป็นป้ายไฟที่มีขอบอลูมิเนียม  ความหนาแตกต่างกัน 4cm 6cm 8cm 12cm แล้วแต่ลักษระการใช้งานตัวผ้าเป็นผ้า 3P ขึงกับตัวกล่องไฟ มีความคงทน สวยงามไม่ขาดง่าย จุดเด่นคือการขึงผ้าจะมีน้่ำหนักเบากว่ากล่องไฟประเภทอื่น หากเทียบจากกล่องที่มีขนาดเดียวกัน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  บริษัทของเราเลือกใช้ LED ชิปอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทไต้หวันจิงหยวน รับประกันความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงไฟ LED ใช้งานได้ยาวนาน เป็นหลอดไฟฟ้าเรืองแสงที่ใช้พลังงานประมาณ 15%

ข้อมูลจำเพาะ / คุณสมบัติ