Name Product
Category Product
งานปริ้นยูวี (UV)
งานปริ้นยูวี (UV)
งานปริ้นยูวี (UV)
งานปริ้นยูวี (UV)
งานปริ้นยูวี (UV)

งานปริ้นยูวี (UV)

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี มีความรวดเร็วในการแห้งตัวด้วยการฉายแสงยูวี หมึกพิมพ์จะไม่ซึมลงเนื้อวัสดุ ทำให้สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุ หลากหลายชนิดได้ ยกตัวอย่างเช่น สแตนเลส ,พลาสติก,ไม้,อะคริลิก,อลูมิเนียม,กระจก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์หมึกขาวได้ ระยะเวลาการใช้งานยาวนานกว่าสีสันสดใสกว่า งานพิมพ์อิค์เจ็ททั่วไป

ข้อมูลจำเพาะ / คุณสมบัติ