ป้ายตกแต่งร้าน(ไม่มีไฟ)

ป้ายตั้งพื้น 2 หน้า (สามเหลี่ยม)

ป้ายตั้งพื้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับร้านค้าที่ต้องการประชาสัมพันธ์ พื้นที่หน้าร้านทั้งด้านนอกและด้านในถือเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และความรู็สึกที่ดี รวมถึงข้อความที่เราอยากจะส่งออกไปให้ลูกค้าได้รับรู้ เช่น ป้ายที่แสดงถึงการขอบคุณ ความยินดีที่ลูกค้าเข้าบริการ เวลาเปิดปิด โปรโมชั่นในช่วงเวลานั้นๆ วัสดุทำจากอลูมิเนียม สามารถทำสีได้หลากหลาย ตัวงานมีความคงทนแข็งแรง สามารถวางไว้ภายในและภายนอกอาคารได้ 

อลูมิเนียมมีความหนา 1.5 mm ทำมุม 30 องศาโดยประมาณ ขนาดโดยประมาณ 60×40 , 80×40  cm 

ด้านหน้าหลัง ติดsticker dicut/print  2หน้า