องค์ประกอบของป้ายร้านที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร?


สำหรับใครที่ทำธุรกิจที่มีหน้าร้าน จะเข้าใจดีว่าการมีจุดเด่นที่สร้างภาพจำให้กับผู้ใช้บริการนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้มักจะมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตกแต่งร้าน ชื่อร้าน จุดเด่นของร้าน แม้กระทั่งป้ายร้าน ที่จะช่วยสร้างภาพจำ และ ดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก สำหรับการทำป้ายร้านนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่การใช้งาน ซึ่งการทำป้ายที่ดี มีความเหมาะสมต่อการใช้งานจะสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าให้กับคุณ ในวันนี้จะมาแนะนำว่าป้ายที่ดีควรจะมีอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสั่งทำป้าย

ลักษณะของป้ายที่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง?

 1. การจัดวางโดยรวมของแผ่นป้าย

  ภาพรวมใหญ่ของป้ายเป็นสิ่งที่น่าจะต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะข้อความ ว่าจะใส่แบบไหนที่จะทำให้คนรู้สึกจำได้ และดึงดูด รวมถึงการเลือกใช้สี การจัดวางตัวอักษรที่เหมาะสม ที่สามารถอ่านอย่างรวดเร็วแต่เข้าใจและรู้เรื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้ป้ายของร้านเราสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจได้เพียงแค่มองเห็นรอบเดียวเท่านั้น

  นอกจากนั้นในส่วนของระยะองศาการมองก็เป็นส่วนสำคัญ หากจะจัดวางแผ่นป้ายควรศึกษาข้อมูลระยะการมองของมนุษย์เบื้องต้น เช่น มุมมองสูงสุดระดับสายตาจะอยู่ที่ 50 องศา การเคลื่อนสายตาระดับสูงจะอยู่ที่ 30 องศา ระดับการมองเห็นฉับพลันจะอยู่ที่ 15 องศา ส่วนระดับการมองเห็นแบบมาตรฐานจะอยู่ที่ 0 องศา ระดับการมองเห็นปกติอยู่ที่ 10 องศา การเคลื่อนสายตาลงต่ำ 30 องศา ระดับมองเห็น 45 องศา และสุดท้ายมุมมองต่ำสุดจะอยู่ที่ 70 องศา ดังนั้นการจัดวางฟอนต์ หรือแผ่นป้าย ควรคำนึงถึงระดับการมองของมนุษย์เสมอ เพราะเป็นส่วนหลัก ๆ ของการทำป้ายเลยก็ว่าได้

 2. การเลือกใช้สีที่ส่งผลต่อความรู้สึก

  ในการทำป้ายเราสามารถเลือกสีจากที่เราชอบแบบส่วนตัว ที่บ่งบอกถึงความเป็นร้านของเราได้ แต่อาจจะต้องมีการปรับโทนที่เหมาะสม เพราะการออกแบบป้ายนั้น สีจะมีบทบาทสำคัญในการทำป้าย ซึ่งในการทำป้ายสิ่งที่ควรนึกถึงการใช้งาน ที่จะสามารถใช้งานได้ในระยะยาว โดยสีที่จะนำมาใช้ในการออกแบบจะมีหลักการเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  อย่างแรกการเลือกใช้สีวรรณะเดียว หรือเรียกอีกอย่างว่าสีโทนเดียว ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 โทน คือ โทนร้อน และ โทนเย็น โดยสีโทนร้อนจะประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง สีเหล่านี้ให้อิทธิพล ต่อความรู้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็นวรรณะร้อน ส่วนสีโทนเย็นจะประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วง สีเหล่านี้ดูเย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น (สีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสองวรรณะ) การเลือกใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมดของป้าย จะทำให้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้ การศึกษาหลักการเลือกใช้สีในการออกแบบ จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง กับเป้าหมายของคอนเซ็ปท์ร้านได้ เพราะสีนอกจากจะช่วยสร้างความรู้สึก ความน่าสนใจแล้ว ยังบ่งบอกถึงสัญลักษณ์บางอย่างของแนวคิดร้านเราอีกด้วย ช่วยสร้างให้เกิดการรับรู้ และ การจดจำ

  ซึ่งสีที่นำมาใช้ในการทำป้ายจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยขึ้นอยู่กับงานว่าเป็นวัสดุอะไร เหล็ก ไม้ และ อื่น ๆ เป็นสีที่ใช้ในการทาภายนอก หรือ ภายในอาคาร ซึ่งสีหลัก ๆ ที่ถูกนำมาใช้จะมี TOA ไทโย EAC EICH โดยแต่ละเจ้าจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ดังนั้นไม่ควรจะมองข้ามการเลือกใช้สีป้ายร้าน เพราะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ส่งผลต่อความรู้สึกมากที่สุด

 3. วัสดุที่ใช้ในการทำป้าย

  สายไฟที่นำมาใช้ในการทำป้ายไฟ LED มีอยู่หลายประเภท จะส่งผลต่อระยะเวลาของการใช้ไฟ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นไฟ LED เหมือนกัน แต่ความถี่ของเม็ดไฟบนสาย LED จะแตกต่างกันออกไป ไม่ควรมองข้ามวัสดุ และ ระยะเวลาการใช้งาน หรือความทนทานของป้าย เพราะนั่นหมายถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

 4. ขนาดของป้าย

  ในการเลือกขนาดของป้ายนั้น เราควรคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ เช่น หากต้องการติดป้ายไว้ข้างถนน ซึ่งป้ายจะถูกอ่านจากระยะไกล การอ่านในระยะไกล และ รวดเร็วจะต้องใช้ป้ายที่มีขนาดใหญ่ ข้อความข้างในกระชับ อ่านรอบเดียวก็คุ้นตา คุ้นหู ชนิดที่ว่าอ่านรอบเดียวผ่าน ๆ ก็พอจะจำได้บ้างแล้ว นอกจากการเลือกขนาดของป้าย ก็ยังมีองค์ประกอบเรื่องการออกแบบสื่อโฆษณาที่จะส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสาร เช่น ขนาดความสูง และ ความหนาของตัวอักษรที่จะใช้ในการสื่อสาร ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

 5. มีประเด็นหลัก

  ข้อมูลรายละเอียดของเมนูหรือสินค้าในร้าน
  ลองนึกภาพตามว่า หากเราใส่รายละเอียดของทุกอย่างในร้าน เช่น เมนูอาหาร หรือรายการสินค้า ภาพที่ออกมาก็น่าจะแน่นป้ายไปหมด ลองเลือกเฉพาะเมนูแนะนำวันนี้ หรือสินค้ามาใหม่ และ เพิ่มรูปภาพน่ารัก ๆ ลงไป ก็น่าจะเพียงพอแล้ว เช่นเดียวกับการออกแบบป้าย ควรเลือกประเด็นหลักที่จะใช้ในการสื่อสาร ตั้งแต่ข้อความ ตัวอักษร ไปจนถึงการเลือกใช้สีฟอนต์ ควรมีพื้นฐานมาจากประเด็นหลักที่ต้องการจะสื่อสาร นอกจากนั้นควรใช้ตัวอักษรที่เหมาะสม และ จัดวางข้อความให้สามารถอ่านง่าย เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ป้ายสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนที่พบเห็น

 6. การตกแต่ง

  การตกแต่งป้ายต่าง ๆ ทั้งป้ายร้าน ป้ายเมนู รวมถึงป้ายสำหรับตกแต่งอื่น เช่น ป้ายไฟ ป้ายกล่องไฟ ให้นึกถึงความเหมาะสมของป้ายเพิ่มเติม เช่น ป้ายร้าน อาจจะมีการตกแต่งที่สวยงาม มีการใช้โทนสีที่สะดุดตา ข้อความที่เหมาะสม และ มีรูปภาพหรือสัญลักษณ์บางอย่างที่สอดคล้องกับแนวคิดของร้านเอาไว้ เพื่อเพิ่มความน่ารัก และ มีชีวิตชีวาให้กับป้าย หากต้องการใช้ป้ายตกแต่งในร้าน สามารถใช้ป้ายไฟติดไว้จุดสำหรับการถ่ายรูปเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับร้าน ดึงดูดให้ลูกค้าอยากเข้าใช้บริการร้านของคุณ

 7. มีจุดติดตั้งที่ดี

  นอกจากหลักการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ควรเลือกจุดติดตั้งที่สามารถเซอร์วิสได้ง่ายเวลาเกิดปัญหา สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งงาน ดังนั้นก่อนจะติดตั้งป้าย ควรศึกษาหลักการติดตั้งที่ดี และ เหมาะสมที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

ป้ายที่ดีจะสร้างกำไร ส่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

เมื่อได้รู้ข้อมูลองค์ประกอบของป้ายที่ดีกันไปแล้ว สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ได้ป้ายที่สมบูรณ์ และ ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด สำหรับการเลือกร้านทำป้าย ไม่ว่าจะเป็น ร้านทำป้ายไฟ LED หรือร้านทำป้ายธรรมดา เดี๋ยวนี้มีร้านป้ายมากมายให้คุณได้เลือก ซึ่งคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของตนเอง ระยะทางของร้านติดตั้งป้าย และหน้างาน ราคา สำคัญที่สุดคือความสบายใจในการใช้บริการ หากต้องการทำป้าย HL VISION เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณได้ตัดสินใจ

ร้านเรามีบริการรับออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งป้ายไฟ โดยลักษณะเด่นของป้ายไฟ คือจะมีไฟซ่อนอยู่ในป้าย ที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับป้ายของร้าน ทำให้ร้านมีความโดนเด่นทั้งในกลางวัน และ กลางคืน โดยทาง HL VISION จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำกับคุณในเรื่องการออกแบบป้ายไฟ รวมไปถึงเรื่องคุณภาพของวัสดุชนิดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งหากว่าคุณไม่มีความรู้ในเรื่องของป้ายไฟก็ถือว่าสะดวกมาก สามารถเพิ่มความสะดวกสบาย ตอบโจทย์ความต้องการให้กับคุณได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *